Selected Publications

Books

Year Title
1983 Metody rozpoznawania obrazów w chemii