Measurement of the Longitudinal, Transverse, and Longitudinal-Transverse Structure Functions in the H-2 (e,e-prime p) n Reaction